POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Unisex

Unisex

Rozdíly mezi mužským a ženským sedlem? 

Rozdíly mezi ženským a mužským sedlem jsou jednoduše setřeny díky měření rozpětí sedacích kostí. Jistě, typicky je rozdíl právě v šířce pánve a souvisejícím rozpětím sedacích kostí. Pokud ale volíme individuálně sedlo dle šířky sedacích kostí, nejvýznamnější rozdíl je tímto vyřešen. Vhodná šířka sedla zajistí, že sedací kosti budou pohodlně umístěny na správném místě.  Tak jsou ušetřeny zranitelné tkáně perineální oblasti u mužů a nižší pubický oblouk typicky u žen.

Rozdíly mezi mužem a ženou

Pánev muže a ženy se liší hlavně v tom, že ženská pánev musí být schopna porodit dítě. Tak to zařídila evoluce. Nicméně pro nás jsou podstatná místa kontaktu se sedlem. A tady jsou rozdíly málo významné.  

Zaměření se na sedací kosti nás dovedlo k zajímavému zjištění. Dosud nebyla dostupná žádná smysluplná statistika týkající se rozpětí sedacích kostí, relevantní pro vývoj sedel. Na internetu o sedacích kostech najdete články o Německých ovčácích, ale jen málo o lidské pánvi. Provedli jsme si vlastní statistiku, data jsme sbírali po několik let, a ukázalo se, že muži mají rozpětí sedacích kostí nejčastěji mezi 6 a 16 cm, zatím co ženy mezi 9 a 17 cm.

Unisex
Unisex

Proč měřit sedací kosti? 

Sedací kosti jsou nejnižším bodem naší pánve. V sedě nesou prakticky celou váhu lidského těla. A tak by tomu mělo být také v sedle jízdního kola. Obě sedací kosti přechází přes svá ramínka ke stydké kosti. Raménka levé a pravé stydké kosti se spojují vepředu pánve uprostřed v místě zvaném symfýza. Tvoří tak pubický oblouk.  

Podle způsobu, jak sedíme, váha je buďto nejvíce na tuberozitách sedacích kostí, které jsou k tomu vlastně určené, nebo čím více nakláníme horní polovinou těla dopředu, tím více přenášíme váhu i na raménka sedacích kostí, a na stydký (pubický) oblouk. A to je nežádoucí.   

Měkké tkáně v oblasti stydkého oblouku jsou protkány sítí nervů a cév, které vychází od okolí řitního otvoru, prochází kolem genitálu k pubickému oblouku.  

Tyto měkké tkáně jsou zranitelné, pokud je na ně vyvíjen vyšší tlak, než je vhodné. 

Díky SQlab konceptu měření sedacích kostí, největší porce tíhy lidského těla je uložena právě na sedacích kostech, které tento tlak bez potíží vydrží. Tlak na měkké tkáně perinea a pubického oblouku je naopak redukován, díky snížené přední části sedla.

Anatomické vysvětlení: Pánev

Rozdíl mezi sedly pro ženy a pro muže

Anatomický rozdíl, kterému se dosud dostávalo jen málo pozornosti, najdeme v pubickém oblouku. Ten je obvykle mnohem nižší v ženské pánvi než v mužské, což často vede k nepříjemnému tlaku o přední část sedla.

Co se týká šířky sedacích kostí, existuje mnoho žen s velmi malou roztečí mezi sedacími kostmi a mnoho mužů s velkou vzdáleností.

Měření vzdálenosti kostí u našich prodejců usnadňuje správnou volbu sedla a ušetří zbytečné zkušební jízdy.

Unisex
Unisex

Výsledkem je nejvýznamnější pravidlo pro výběr sedla: Změřte rozpětí svých sedacích kostí!

Pouze měřením rozpětí sedacích kostí a výpočtem optimální šířky sedla je možné zajistit, že sedací kosti budou na svém místě. Tedy rovnoměrně na sedle. Se sníženou přední části sedla je možné ještě více uvolnit perineum u mužů a pubický oblouk u žen.

 
Různá sela pro muže a pro ženy nadále nejsou nutná s SQlab ergonomickými sedly!

Ve 3 krocích k vhodnému sedlu pro ženy i muže

co je třeba mít na paměti?

Ženy & cyklistická sedla: tipy & triky

Sedlo vhodné pro ženu?

Vhodné sedlo má předcházet bolestem a znecitlivění v genitální oblasti. Nepůjde to bez měření sedacích kostí, protože pouze se správně širokým sedlem je možné se vyhnout zbytečnému tlaku na měkké tkáně, nervy a cévy. Opomenout nesmíme ani správný tvar sedla, neboť u žen je velmi často nižší pubický oblouk. Přední část sedla pak může velmi snadno na pubický oblouk tlačit.  

Díky správné volbě šířky sedla SQlab a díky stupňovitému tvaru sedel SQlab, je tlak rovnoměrně snížen.

Unisex

Tři tipy, čemu by měly zejména ženy věnovat pozornost při nákupu sedla:

1. Měření sedacích kostí

Více informací o měření sedacích kostí

2. Volba tvaru sedla

Pro uvolnění tlaku na stydký oblouk, je třeba dbát na snížení přední části sedla.

Více informací o konceptu stupňovitého sedla

3. Volba tvrdosti sedla

Pokud je sedlo příliš měkké, sedací kosti se zanoří a to vede k bolestem.

Mýtus o měkkém sedle

Máte bolesti pubického oblouku během jízdy na kole?

Bolesti stydkého oblouku žen jsou dány tlakem oblouku o přední stranu sedla, protože ženský stydký oblouk je výrazně nižší, než ten mužský. Pro uvolnění tlaku je vhodné sedlo se stupňovitě sníženou přední částí. Současně by ale přední část sedla měla být co nejplošší pro poskytnutí maximální kontaktní plochy. Větší plocha znamená menší tlak.  

Další příčiny bolesti stydké kosti při jízdě na kole

Konvenční sedlo - plochý tvar. Vyvíjí vysoký tlak na pubický oblouk u žen.

Unisex
Unisex

SQlab řešení

  • SQlab sedla se stupňovitým podélným profilem se sníženou přední částí sedla 
  • Naklonění sedla dopředu a dolů může mít podobný efekt, ale jezdkyně může klouzat dolů, tím bude sedět nesprávně na užší partii sedla. A to je nepohodlné. 
  • Vzpřímenější pozice při jízdě napřimuje také pubické kosti. 
  • Důležité: zkontrolujte znovu šířku sedla!

SQlab sedlo se stupňovitým podélným profilem. Prohloubená přední část snižuje tlak na pubický oblouk.

Jaké zvolit sedlo při bolestech kostrče?

Bolesti kostrče jsou častým problémem obzvlášť u žen, protože ženská kostrč je více mobilní (příprava na porod) a mnohdy také více citlivá než mužská. Ve vzpřímené pozici se kostrč dostává do těsné blízkosti k sedlu a může se na sedlo natlačit. Příčinou bývá příliš úzké sedlo, nebo příliš měkké sedlo. Abychom zamezili bolestem kostrče, zvláště u žen, doporučujeme SQlab sedla se stupňovitým podélným profilem.  

Příliš úzké či příliš měkké sedlo způsobuje bolesti kostrče

Unisex

SQlab řešení:

  • SQlab sedla se stupňovitým podélným profilem- tlak se distribuuje na sedací kosti, podle medicínských doporučení. 
  • SQlab sedla různé tvrdosti, podle očekávané doby jízdy a frekvence užití.

Výzkum sedel pro ženy

Na Sportovní univerzitě v německém Kolíně nad Rýnem provedli výzkum, kdy mapovali tlak na dvou různých typech sedel (gelová sedla a sedla s vykrojením) v různých jízdním pozicích u žen. Žádné z testovaných sedel neprokázalo významné uvolnění tlaku na pubický oblouk. Výsledek jsme porovnali s výsledky našeho vlastního výzkumu. Systém měření šířky sedacích kostí v kombinaci se snížením přední části sedla se ukázalo jako nejlepší volba pro uvolnění tlaku na stydký oblouk.

To nás přivedlo k myšlence, že rozdělování sedel na dámská a pánská již není potřeba.

Závěr studie 

Sedla s perforací vyvíjejí stejnou tíhu na menší ploše, tedy vyšší tlak. Nejvyšší tlak je po stranách otvoru.  

Vyvíjený vysoký tlak kolem otvoru u žen vede k utlačení Labia majora (velkých stydkých pysků) a k utlačení procházejících nervů, cév a lymfatické drenáže. Může docházet i k poškození kůže. K těmto potížím nedocházelo na plochém sedle s gelem.  

Jedna z mála studií o ženských sedlech

Studie publikovaná v roce 2011 o ženských sedlech.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4343541/

Výsledek: Perforovaná sedla a úzká sedla mají negativní efekt na vyvíjený tlak u žen cyklistek.

Perfektní sezení v sedle

Studie z německé univerzity v Kolíně potvrdila teorie o měření šířky sedacích kostí 

Studie probíhala od roku 2002, analyzovali požadavky na optimální sedlo podle 3 klíčů: genderově specifické vlastnosti, rozpětí sedacích kostí, rozložení tlaku v různých jízdních pozicích.  
Hodnoceno bylo 120 žen a 120 mužů, studie probíhala dva roky. 

Výsledek: Nejsou nutná rozdílná sedla pro muže a pro ženy. Je nutné odlišovat sedla podle šířky sedacích kostí a podle jízdní pozice. 

Touto studií byl stvrzen SQlab koncept Unisex sedel, stejně jako systém měření sedacích kostí, který úspěšně používáme už 13 let.

Jaké zvolit cyklistické kalhoty?

Útlak, iritovaná kůže, bolesti. Tak tělo signalizuje nebezpečí. Popsali jsme si, jak je důležitá volba správného sedla. A nyní věnujme patřičný díl také ženským cyklistickým kalhotám. Preferujete kalhoty s měkkou tlustou vložkou? Chyba! 

Sedací kosti jsou uzpůsobené k nesení hmotnosti lidského těla, vydrží velký tlak. Pokud je sedlo příliš měkké, sedací kosti se zanoří hluboko do sedla, utlačí se okolní měkké tkáně, svaly a vazy a úpony, což vede k nepříjemným pocitům i bolestem. Navíc tak může dojít i k zatížení pubického oblouku. 

S tlustými a velmi měkkými vložkami kalhot se to má stejně. Sedací kosti se zanoří a vložka utlačí okolní tkáně, zamezí průtoku krve a zvýší tření. 

Stejně jako u sedel: sportovnější, tenčí a tvrdší vložka kalhot!

Unisex
Unisex

SQlab vložky kalhot jsou univerzální pro všechna rozpětí sedacích kostí. Vložka může přesahovat do stran, což ale u 4-8 mm tlustého materiálu není problém. 

Naopak, mírný přesah vložky do stran zajišťuje, že i v průběhu jízdy jsou sedací kosti pohodlně na polštářku a vložky se netlačí tam, kam nemají.

Více o vložkách kalhot

SQlab řešení

  • Kalhoty musí přesně padnout, mají být tak akorát těsné, aby se při jízdě nekrabatily 
  • Tenké, tužší polstrování předchází zanoření sedacích kostí do hloubky 
  • Tři různé vložky kalhot pro každý styl jízdy 
  • Absorpce střižných sil díky TPE gelové vrstvě