POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Impotence a erektilní disfunkce

Impotence a erektilní dysfunkce

Impotence a erektilní dysfunkce v souvislosti s cyklistikou

Impotence a erektilní disfunkce

Věda & výzkum – medicína - technologie & cyklistika

Nechceme jen šířit strach. Chceme řešit problémy. Proto je nutné se nejdříve zeptat vědců a lékařů o jak závažné problémy jde. Abychom neřešili problémy, které ve skutečnosti neexistují.

Není pochyb o souvislosti mezi pravidelnou cyklistikou a rizikem impotence. Impotence zahrnuje neplodnost, erektilní dysfunkce či snížení sexuální výkonnosti.

Svůj vliv má i věk. Z ovlivnitelných faktorů je to alkohol, cigarety a související poškození plic, nedostatek pohybu a sportu, obezita či nadváha. To vše ovlivní sexuální výkonnost. Změna nenastupuje rychle, jako „zapnout/vypnout“, výkonnost roste nebo klesá po nějaký čas. Stejně jako vytrvalost v cyklistice, jeden vyhrává maratony, jiní jsou uprostřed pole, a velká část bojuje sám se sebou v prvním větším kopci.

Sexuální výkonnost přímo souvisí s fyzickou vytrvalostí. Vhodné jsou sporty jako jízda na kole, plavání nebo běh. Zvláště cyklistika je vhodná, vzhledem k tomu, že jeden trénink trvá většinou podstatně déle, než trénink běhu. Bohužel se ale ukazuje, že u cyklistů je až 4x vyšší incidence erektilní dysfunkce, než u běžců či plavců. Příčinou je sedlo. Mezi roky 1995 a 2004 proběhlo mnoho studií, které jednoznačně popisují negativní efekt nevhodného tvaru sedla. Právě 33 ze 34 studií potvrdilo, že je velké, často podceňované, riziko vzniku erektilní dysfunkce související s cyklistikou. Přesto je jízda na kole doporučována. Důležité je neignorovat signály těla jako „znecitlivění“, dávat pozornost výběru vhodného sedla se správnou šířkou a správným tvarem se sníženou přední částí.

Výsledkem tohoto výzkumu je, že jsme v SQlab vyvinuli systém měření šířky sedacích kostí a sedla se stupňovitým podélným profilem. Tak dokážeme úspěšně předcházet vzniku erektilních dysfunkcí.

Po tom co vyšla nová studie z roku 2021 na téma „Perianální stres během jízdy na kole“ jsme přezkoumali starší studie s dnešními technologiemi a porovnali současné koncepce sedel mezi sebou.

Perineální stres během jízdy na kole

Sedlo je místem vzniku největšího tlaku a zátěže, zvláště ve sportovní cyklistice. Zátěž vzniká nejvíce v perineální oblasti. Proto by měl tvar sedla vést k tomu, aby se vznikající tlak co nejvíce snížil. Porovnali jsme několik typů sedel: ploché, perforované, vlnité a se stupňovitým podélným profilem. Velikost perineálního stresu byla vyhodnocena pomocí transkutánně naměřeného parciálního tlaku kyslíku ve tkáních, analýzy dynamického tlaku a pomocí subjektivního hodnocení našich studijních cyklistů..

Impotence a erektilní disfunkce

Dodávka kyslíku do penisu. Výsledky testů.

Pro analýzu proběhl randomizovaný test, 21 mužských dobrovolníků jezdilo na statickém cykloergometru, každý postupně na 4 sedlech s různým konceptem, vždy v úhlu horní poloviny těla 40° k horizontále. Byla měřena dodávka kyslíku (a tedy krve) na glans penis (žalud), dále střední a maximální tlak a subjektivní komfort jezdců. Výsledky ukazují, že zátěž na perineum je významně individuální záležitost.

Impotence a erektilní disfunkce

Nicméně výsledky dále ukazují, že sedla „vlnitá“ a „se stupňovitým podélným profilem“, která mají vyvýšenou zadní (ischiální) oblast, vyvíjejí menší tlak na perineum než sedla „plochá“ a „perforovaná“, kde je zadní porce sedla v rovině se střední částí.  

„jeden ze tří dobrovolníků s plochým sedlem má oxygenaci pod 25% normálu“

Tento fakt nám jasně ukazuje také porovnání oxygenace penisu. Koncentrace kyslíku v penisu (PtcpO2) klesá pod 25% významně méně často při užití sedel „se stupňovitým podélným profilem“ a „vlnitých“ sedel, než u „plochých“ sedel a „perforovaných“ sedel. Přibližně 30% dobrovolníků mělo koncentraci kyslíku pod 25% u sedel „ plochých“ a „perforovaných“, a jen 5% dobrovolníků u „vlnitých“ a „se stupňovitým profilem“ sedel.

„čtyři dobrovolníci měli stupeň oxygenace pod 10% při užití perforovaného sedla“

Navíc při použití sedel „plochých“, „vlnitých“ a „perforovaných“ část dobrovolníků měla oxygenaci penisu pod kritickou hranicí 10%. Tento fenomén vůbec nenastal u sedel „se stupňovitým podélným profilem“

 

Co se stane, když se dodávka kyslíku nedostačující?

Příliš malý přívod kyslíku do tkání způsobuje vznik pojivové tkáně a vede ke kalcifikaci, která již způsobuje zužování tepen. Díky tomu se následně snižuje tok krve, což se postupně projeví jako erektilní dysfunkce. Tento dopad nastává již při poklesu dodávky kyslíku na 25%. Krátkodobý pokles na 25% (v řádu minut) ještě není nebezpečný. Na delší dobu (jako třeba na dobu běžně dlouhé jízdy na kole) už oxygenace klesat nesmí. Po jisté době by vznikaly kalcifikace a zužování tepen s popsanými následky. Pod hranici 5% okysličení se již nesmíme dostat vůbec, hrozilo by odumření tkáně.

Měření tlaku a komfortu

Ve srovnání s ostatními koncepty, sedlo „se stupňovitým podélným profilem“ méně často překračuje tlakovou hranici 15 N/cm(což je maximální tolerance tkání (Staudte 2013/2016)). „Ploché“ sedlo překračovalo ve studii tuto hodnotu u 9 dobrovolníků, „perforované“ sedlo u 13 mužů a „vlnité“ sedlo stejně jako „stupňovité“ sedlo u 7 jezdců.  Tedy při užití „plochých a perforovaných“ sedel bylo přibližně 40-59% testovaných subjektů vystaveno škodlivě vysokému tlaku na senzitivní tkáně perinea. Navíc dosahované nejvyšší tlaky byly vyšší než u „stupňovitého“ sedla (perforované: 38 N/cm2, stupňovité 22 N/cm2). V neposlední řadě se ukázalo, že „stupňovité“ sedlo tvoří nejmenší dyskomfort v subjektivním hodnocení našich jezdců.

Impotence a erektilní disfunkce
Impotence a erektilní disfunkce

Výsledek studie

Obecně při analýze tlaku v perineální oblasti byla zjištěna velká interindividuální variabilita. Zátěž silně závisí na individuální anatomii jedince, ale také na osobitém pohybu pánve při jízdě.

Přesto je jednoznačné, že při hodnocení toku krve v oblasti perinea, „stupňovité“ sedlo má své jasné výhody.

Pro dobré prokrvení a okysličení tkání je důležitá především vhodná šířka sedla, volba typu sedla podle způsobu užívání, jízdní pozice jezdce a stupňovitý tvar sedla.

Koncept stupňovitého sedla

Sedlový „nos“, či přední porce sedla je snížená, proto uvolňuje tlak na perineum jak u mužů, tak u žen. Rozdíly v ženské a mužské anatomii jsou vyřešeny individuální volbou šířky sedla.

Sedla

Impotence a erektilní disfunkce
Impotence a erektilní disfunkce

Měření sedacích kostí

Firma SQlab jako první vyvinula systém měření sedacích kostí pro výběr ideální šířky sedla.

Měření sedacích kostí

Předchozí studie

Vědecké studie již dokázaly, že sportovci obecně trpí erektilní dysfunkcí (e.d.) méně často, než nesportovci. Výsledky ukazují, že přibližně 6-10% mužů mezi 30 a 50 roky života trpí středně závažnou až závažnou e.d.. Ve významné studii vyšlo, že mezi sportovci 1.1 % běžců, 2 % plavců a 4.2 % cyklistů trpí středně těžkou až těžkou poruchou erekce.

Pokud předpokládáme stejný pozitivní efekt jízdy na kole jako při běhu, pak 3% cyklistů prožívá namísto zlepšování prokrvení, zhoršení. Ukazuje se negativní vliv sedel, jak bylo probráno výše.

Dalším faktorem je narůstající věk, který bohužel nedokážeme ovlivnit. Cestou tedy je praktikovat sport, bez obav i cyklistiku, ale vždy dávat pozor na volbu správného sedla. Byla by škoda zbytečně snižovat pozitivní efekt sportování právě špatným sedlem.

V roce 2001 byla publikována studie Dr. Franka Sommera, kde měřili dodávku kyslíku do penisu během jízdy na kole. Po pouhých 10 minutách v průměru jezdci došli do hodnot okysličení penisu tak nízkých, že vznik erektilní dysfunkce je po čase nevyhnutelný.

Již tehdy  byly testovány různé typy sedel - perforované sedlo, vlnité sedlo a ploché, měkké sedlo. Ve všech třech případech byly výsledky velmi podobné. Tehdy moderní sedla s perforací či s V- výřezem, které měly tento problém vyřešit, naopak vykazovaly ještě horší výsledky než starší typy sedel. Jediné sedlo s dobrými výsledky bylo Rocksaddle z Nizozemska.

V roce 2003 proběhla další studie se stejnými sedly a tentokrát s měřením tlaku. Ta ukázala, že perforovaná sedla jsou škodlivá pro muže i pro ženy, protože tíha a tedy tlak se koncentruje na hranách „díry“.

Pak byla v roce 2004 publikována metaanylýza 62 studií. Výsledkem metaanalýzy je, že riziko erektilní dysfunkce je zvýšené hlavně u těch, kdo jezdí na sedle s perforací, která měla dysfunkci a znecitlivění zabránit.

Studie