POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Studie 612 ERGOWAVE ® R

Vývoj sedel 612 ERGOWAVE® R

Podle vědeckých prací Maxe Holze

Max Holz je jedním z nejlepších horských bikerů v Německu už mnoho let. Má úspěchy z proslulých maratonských závodů, podává skvělé výkony v národním týmu i ve Světovém poháru v cross- country.

Mimo soutěžní sport, Max studoval obor sportovní vědy na Technické univerzitě v Mnichově se zaměřením na biomechaniku. Dále je performance manažerem v SQlab. Pro Maxe hraje sport významnou roli ve všech oblastech života. Ve svých pracích uplatňuje znalosti anatomie, biomechaniky, trenérské vědy, ale také své praktické zkušenosti z výkonnostního sportu.

Studie 612 ERGOWAVE ® R

Jeho cíl:

Vyvinout nový produkt pro horské a silniční cyklisty ve velmi sportovní pozici, se všemi ergonomickými úpravami.

Základ:

Základem pro tento výzkum je již stávající sedlo 612 ERGOWAVE ®. Max sám na něm závodil a dlouhé hodiny trénoval.

Téma studie:

Změny tíhy v sedle v závislosti na dynamickém tlaku. Měření dynamického tlaku a analýza u sedla SQlab 612 ERQOVAVE ®.

 Výsledek:

Vývoj nového sedla ERGOWAVE® R.

Ocenění:

Max Holz získal známou „ Cenu Gertrudy Krombholzové 2019“ vydávanou Technickou univerzitou v Mnichově za přínos ve své vědecké práci.

ÚVOD

Kolo je jedním z nejoblíbenějších dopravních prostředků, ale střetávají se tu dva protichůdné jevy. Na jedné straně je skvělý aerobní trénink s dlouhodobým benefitem pro kardiovaskulární systém se všemi pozitivními efekty (Hillman, 1997). Na druhou stranu je to také zdroj ne zřídkavých akutních traumat či chronických změn na močově- pohlavních orgánech s možným vznikem erektilních dysfunkcí, související s vysokým tlakem na měkké tkáně v sedle kola (Leibovitch/Mor, 2005).

Nepohodlí způsobené iritací tkání, až následky jako například impotence, jsou velmi diskutované. Tyto potíže vznikají proto, že sedlo nese 40% váhy těla (Rodano a kol. 2002). Při jízdě je vyvíjen trvalý tlak na tkáně, které jsou v kontaktu se sedlem. Tento tlak výrazně závisí na způsobu jízdy, intenzitě (Carpes a kol. 2009, Potter a kol. 2008). Proto je důsledné porozumění anatomie pánve nezbytné pro vyvíjení lepších a lepších sedel. Sedací kosti a stydký oblouk jsou jediné kostní struktury v pánvi, a proto jsou předurčeny k dobrému snášení tlaku. Naopak perineální oblast sestává z měkkých tkání svalů a šlach, sítě citlivých nervů a cév, probíhajících od řitního otvoru až k pubickému oblouku vpředu (Sobotta, 2011).

Přístup: Významným cílem je zjistit rozložení tlaku a vytvořit tlakový diagram pro dané sedlo. Minimalizovat nefyziologický tlak na měkké tkáně jako jsou svaly pánevního dna. Ve sportovnější pozici, s větším předklonem těla, se tlak přesouvá ze sedacích kostí dopředu až na pubický oblouk a případně na perineální oblast.

Dosavadní studie

Hlavním důvodem k následujícímu šetřeni byly zdravotní komplikace spojené s cyklistikou. Ze zprávy Desaie a Gingella (1989) vyplývá, že vysoký tlak působící v oblasti stydkého oblouku způsobuje útlak pudendálního nervu a tepny, což následně způsobí významnou necitlivost až po dobu 5 měsíců.

Autoři práce (Desai, Gingel, Bristol, 1989) uvádějí, že příčinou je rotace pánve ve sportovní poloze s větším předklonem horní poloviny těla.

Studie Sommera (2003) toto tvrzení podporuje. Zkoumá tok krve do genitálií ve dvou různých pozicích na kole. Ve vzpřímené poloze (v úhlu 90°) je o 40% větší průtok krve než ve sportovní poloze (úhel horní poloviny těla 40°). Dále uvádí, že širší sedlo poskytne až o 50% lepší průtok než sedla užší, za což jsou zodpovědné větší plocha a lepší rozložení tlaku.

Při vyšším výkonu, jak se přenáší část tíhy do pedálů, se snižuje tlak na sedlo. To se prokázalo ve studii kde porovnávali tlak v sedle ve dvou různých výkonnostních hladinách, 100 W a 200 W (Potter a spol, 2008). Ze studie vyplývá, že různé výkonnostní hladiny při jízdě vedou k odlišným hodnotám tlaku na sedlo.

Naopak v jiné studii (Carpes a kol., 2009) tvrdí přesný opak. Střední tlak a špičkové tlaky na sedlo se zvyšovaly s rostoucí intenzitou zátěže. V této studii byly zkoumány zátěžové hodnoty 150 W a 300 W. Další rozdíl ve dvou zmíněných studiích je, že Carpes (2009) hodnotil rekreační jezdce, zatímco Potter (2008) zkoumal zkušené cyklisty. Carpes pro další stude doporučuje brát v potaz úroveň zkušeností cyklisty a jeho zdravotní stav. S vyššími zkušenostmi roste i adaptibilita na kolo (Carpes a spol., 2009), což by mohlo vysvětlit rozdílné výsledky dvou studií.

Resources: Gingell, K.M. / Desai, C. (Bristol 1989). Hazards of long distance cycling.Department of Urology, Southmead Hospital, S. 60:450-6. Potter, J. J.; Sauer, J. L.; Weisshaar,
C. L.; Thelen, D. G.; Ploeg, H. (2008). Gender Differences in Bicycle Saddle Pressure Distribution during Seated Cycling. Medicine and Science in Sports and Exercised, Vol. 40,
No. 6: 1126–1134. Dagnese, F.; Martins Ede, A.; Carpes, F. P.; Kleinpaul, J. F.; Mota, C. B. (2009). Effects of Workload on Seat Pressure While Cycling with Two Different Saddles.
International Society for Sexual Medicine, No. 6: 2728–2735

Studie 612 ERGOWAVE ® R

Cíl studie

Cílem následující studie je zjistit odpověď na otázku: se vzrůstající intenzitou zátěže je tlak na sedlo vyšší anebo nižší? 

Některé dosavadní studie to nasvědčují. Při výkonu na pedálech přibližně 160-200 Wattů byl u všech testovaných subjektů zjištěn posun tlakového profilu dopředu. Předpokládáme tedy rotaci pánve dopředu. 

Cílem studie je pochopit dynamiku tlakových bolestí v průběhu jízdy na kole. Bylo vyšetřováno jak stav výkonnosti ovlivňuje bolesti a zda bude potřeba upravovat pozici při jízdě.

Experimentální nastavení

Hlavním zaměřením tohoto výzkumu byla kontaktní plocha zadku se sedlem ( s modelem SQlab 612 ERGOWAVE ®). Kvantitativní analýza všech tlakových diagramů a kvalitativní analýza pomocí dotazníků byla provedena za účasti 29 subjektů. Skupina byla rozdělena do tří homogenních skupin podle celkového počtu najetých kilometrů za uplynulý rok.

Data byla sbírána během třech testů na ergometru a porovnávána s tělesnou váhou subjektů. Pro statistické zhodnocení bylo použito dvoucestné multifaktoriální analýzy variace (ANOVA), porovnáno s efektivní velikostí skupin a hodnotami korelace.

Na obrázku zobrazena změna rozložení tlaku v sedle při sportovní pozici (tlak na sedacích kostech) a dále sportovní pozice ale tentokrát ve vysoké intenzitě zátěže.

Studie 612 ERGOWAVE ® R

Výsledek

Obecně, čím víc atletická skupina je (čím více ujetých kilometrů za rok jezdci mají), tím výraznější úprava tlaku v sedla byla.

Naklonění pánve dopředu nastalo u 97% všech testovaných subjektů při zátěži nad 180- 200 Wattů. Můžeme předpokládat, že rotace pánve nebo předklon vede k biomechanickému efektu hyperextenze svalu-  musculu gluteu maximu, s cílem adaptace k efektivnější kontrakci svalu (Gressmann 1995). Toto 'přetažení' svalu je možné díky fyziologické pružnosti svalové tkáně a lze si na něj přivyknout. 

Takže čím intenzivnější jízda je, tím menší tlak na sedlo vyvíjíme (až o 24 %). Současně ale je tím více tlak rozložen dopředu sedla (nad výkon 200 W) a tedy na měkké tkáně. Výsledkem může být útlak pudendálního nervu, nebo útlak cév zásobujících krví genitálie.

Proto bychom sedlo měli vybírat podle způsobu užití:

  • pro využití při nižší až střední zátěži, ve vzpřímené nebo mírně nakloněné pozici, je vhodné sedlo, které mají jako hlavní tlakový bod sedací kosti
  • pro využití při vysoké nebo velmi vysoké zátěži, ve velmi předkloněné pozici, je vhodné sedlo se přizpůsobeným a velkým povrchem vepředu, pro odlehčené perineální oblasti a stydkých kostí.

Aplikace poznatků na sedlo 612 ERGOWAVE® R

Měkké tkáně jsou citlivější k poškození, než kostní tkáň sedacích kostí, proto je posunutí tlaku relativně více dopředu na měkké tkáně subjektivně vnímáno jako zvýšení tlaku, přestože je objektivně tlak nižší. Právě z toho důvodu je nejen v cyklistice brána ergonomie více a více na zřetel. Cílem je co nejlepší adaptace lidského těla k danému pohybu pomocí vhodných pomůcek, jak z objektivního tak ze subjektivního pohledu.

Z poznatků jsme vyvodili dva důležité požadavky pro sedla:

  • při dlouhých klidnějších jízdách je nezbytné vytvořit podporu pro sedací kosti, s tím je spojena nutnost volby individuální šířky sedla podle šířky sedací kosti
  • na druhou stranu je potřebná úleva pro perineální oblast a pubický oblouk během intenzivní jízdy. Nezbytná je tedy větší šířka přední části sedla, která poskytne dostatečnou plochu pro podporu tkání při intenzivní jízdě.
Studie 612 ERGOWAVE ® R

Perfektně sedí

Předpokladem pro maximální výkon je dokonale padnoucí kousek. 

Dostupné šířky: 12/13/14 cm

Vyvýšení zadní části sedla

Zvýšení zadní porce sedla přidává další oporu při pohybu a tím ještě zvětšuje efektivitu přenosu síly. Pomůže při jízdě po rovině a především ve strmých úsecích. 

Širší 'pas'

Širší střed sedla a úzký 'nos' sedla vytvoří maximální prostor pro stehna.

Delší prohlubeň

Prohlubeň ve středu sedla jsme prodloužili pro velmi nakloněnou sportovní pozici při jízdě. Vede to ke snížení tlaku na tkáně perinea.