POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Noha

Noha

Anatomie nohy

Ve skeletu nohy najdeme 28 drobných kostí. Rozdělit je můžeme do třech skupin: Tarsální (zánártní) kosti, metatarsus (nártu), phalanges (kosti prstů). Dokonalou součinnost ke vzniku pohybu a stability zajišťuje 20 svalů a přes 114 šlach. Krevní zásobení a nervové funkce (senze a motorika) obstarává složitá pleteň cév a nervů.

Klenba nohy

Kosti jsou vzájemně postavené tak, aby v noze vytvořily klenbu podélnou a klenbu příčnou. Obě klenby svůj tvar drží díky spletitému svazku svalů a šlach. Výsledným tvarem nohy je dáno, že váha těla je podpírána především třemi body chodidla: patou, klouby palce a malíku při bázi, potažmo palcem.

Svaly podpírající podélnou klenbu

  • plantární aponeuroza (plochá šlacha na plosce nohy)
  • ligamentum plantare longum 
  • musculus flexor hallucis longus (dlouhý ohybač palce)
  • malé svaly nohy

Svaly podpírající příčnou klenbu:

  • musculus tibialis posterior ( zadní holenní sval)
  • musculus peroneus profundus (hluboký lýtkový sval)

Svaly obepínají nohu z vnitřní a vnější strany jako třmeny a drží klenbu ve správném postavení.

Noha

Funkce klenby nohy

Noha je místo našeho prvního kontaktu se zemí. Zdravá noha v normálním postavení přirozeně pruží během chůze, díky přítomnosti podélné a příčné klenby. Váhu celého těla nesou naše chodila kdykoliv při stoji, chůzi či běhu. Současně mají nohy ale za úkol redukovat zatížení dalších nosných kloubů, především kolen, kyčlí a páteřních kloubů. Při každém kroku se klenby deformují, kontaktem se zemí a zatížením se klenby oplošťují a tak absorbují část tíhy a nárazu,. Při přenesení váhy na druhou nohu se klenba vrací zpět do svého původního tvaru díky tahu svalů a pružných vazů.

Biomechanika v cyklistice

Jak se klenby deformují a oplošťují, noha se jednak unavuje a přenos energie z nohy do pedálu se snižuje. Vysoká zátěž při jízdě na kole může vést k útlaku nervů i cév, což může způsobovat parestezie či slabost.

Pedály pro každé kolo