POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Měření tlaku na sedle

Měření tlaku na sedle

Jak se provádí měření tlaku na sedle?

Fólie určená k mapování tlaku je umístěna na cyklistickém sedle. Jakmile jezdec dosedne na sedlo, začne fólie mapovat vyvinutý tlak přibližně stovkou tlakových senzorů a získaná data se stahují do počítače. Měření se provádí jak staticky v laboratoři na cvičných válcích, tak dynamicky při vyjížďce ve volném prostoru, kdy se k přenosu dat používá externí radiový vysílač. Rozložení tlaku je znázorněno barevně dle intenzity, od nejnižší (modrá), narůstající (tyrkysová, zelená, žlutá, oranžová) až po nejvyšší (červená).

Měření tlaku na sedle
Měření tlaku na sedle

Rozložení tlaku na sedle SQlab ERGOWAVE ®

Tvar dvoustupňové vlny sedí perfektně většině sedacích kostí a současně nabízí optimální uvolnění tlaku na senzitivní měkké tkáně perineální oblasti. Sedlo SQlab ERGOWAVE vzniklo po třech letech výzkumu ve spolupráci s Univerzitou Aplikované Vědy ve Frankfurtu.

Měření tlaku na sedle

Rozložení tlaku na sedle SQlab se stupňovitým podélným profilem

Tlakový diagram ukazuje optimální rozložení tlaku z pohledu medicíny, tedy nejvyšší tlak je vyvíjen na sedací kostí (červená), přední snížená část sedla již nevyvíjí tlak na pubický oblouk a hlavně není žádný tlak na perineální oblast. Tak je zajištěn neporušený tok cévami i nervy. Stupňovité sedlo SQlab doporučují urologové.

Měření tlaku na sedle

Rozložení tlaku na zakřiveném, úzkém gelovém sedle

Ukazuje nežádoucí tlak na perineální oblast a pubický oblouk. Ve sportovní pozici je tlak vyšší, je riziko zamezení krevního zásobení. Ale pozor! Při krátké testovací jízdě se sedlo bude zdát velmi pohodlné. Na krátkodobý tlak perineální oblast reaguje méně bolestivě než sedací kosti. Při delší vyjížďce se objeví bolesti a brnění, které ale mohou mít vážné následky. Správné a bezpečné je uložení téměř veškeré tíhy na sedací kosti.

Měření tlaku na sedle

Rozložení tlaku na sedle s perforací

Ukazuje znepokojivě vysoký tlak na okrajích perforace. Právě těmito místy procházejí cévy a nervy, a právě ty jsou vysokým tlakem utlačeny. Sice středem proudí krev díky perforaci dobře, ale důležité struktury jsou přesto utlačené.

Dekubity v perineální oblasti

V souvislosti s tímto problémem se nám podařilo najít pouze články s typu sedel s perforací. 

Naše měření, šetření a zkušenosti potvrdily, že tak závažné poškození tkání jakou jsou dekubity dosud nenastaly při používání stupňovitého typu sedla s individuálně zvolenou šířkou sedla. Snížená přední část sedla eliminuje tlak na perineální oblast lépe než dostatečně.

Již v roce 2015 (Magazín Mountainbike 6/2015) článek, který se věnuje sportovní ergonomii, poukazuje na riziko vzniku tlakových ulcerací (dekubitů) při používání perforovaných sedel.  

V 4/2019 znovu vyšlo několik článků i vědeckých studií poukazujících na nepřiměřeně vysoký tlak vznikající na okrajích perforace u tohoto typu sedel.

Ve sportovní pozici vznikají, dle těchto článků, dekubity méně často.

Jak to můžeme vysvětlit z medicínského úhlu pohledu?

Proleženiny, tedy dekubity, postihují především ty, kdo mají výrazně omezenou pohyblivost, a často také snížené vnímaní bolestí. Při nedostatečném polohovaní, díky dalším vlivům jako chronické onemocnění či porucha prokrvení, v místě tlaku těla na podložku, vzniká po čase proleženina. 

(Pokud je tlakem omezený proud krve kapilárami, není dodávka krve a tedy kyslíku a živin do tkání dostatečná. Naopak se akumulují metabolické produkty. Postižená tkáň nemůže dlouho odolávat a brzy odumírá, vznikají otevřené rány, poškození je často nevratné.) 

Tuto teorii potvrdila studie, kde se jezdci účastní jízdy na 320 km. Jedním z výsledků porovnávání je, že jezdci, kteří vzdálenost pokořili na perforovaném sedle, měli také vyšší riziko rozvoje erektilní dysfunkce, zvláště pokud se u nich objevilo znecitlivění či brnění. 

Autoři studie:  Dettori JR, Koepsell TD, Cummings P, Corman JM. (Erectile dysfunction after a long-distance cycling event: associations with bicycle characteristics. J. Urol. 2004 Aug; 172 (2): 637-41)

Předpokládáme, že dekubity vzniklé díky jízdě na kole jsou doopravdy vzácné. 

Při vysokém tlaku trvajícím delší dobu se často rozvinou bolesti, které nás upozorní na problém a my předejdeme dalšímu poškozování. Problém nastává v situaci, kdy vysoký tlak naopak způsobuje zmrtvění, znecitlivění tkání. Bohužel právě oblast perinea je pro tento nechtěný vývoj poměrně typická, tlak tady totiž utlačuje nervy a při jejich přehnaném podráždění se místo bolestí objevuje znecitlivění. Tato porucha citlivosti v kombinaci se soutěživostí a sportovním duchen může vést až ke vzniku dekubitů.

Mnohem mnohem častěji vzniká ale o něco méně závažné poškození tkání. Vysoký tlak na tkáně, v kombinaci se střižnými silami při pohybu, i zde vedou k útlaku tkání včetně cév a nervů, které po nedlouhé době může vést ke snížení sexuální výkonnosti, či přímo k erektilní dysfunkci. 

Magazín Mountainbike dospěl k podobným závěrům. Na konci sice doporučuje nepoužívat perforovaná sedla, nicméně nabízí možnost jeho užití pro jezdce ve sportovní dopředu nakloněné pozici, neboť údajně u těch vznikají dekubity jen vzácně. 

Jak jsme ale vysvětlovali výše, i méně závažné poškození než dekubity vznikají. Jsou mnohem frekventnější, vznikají dříve, po kratším čase i po menší zátěži, jsou velmi nepříjemné a především jsou preventabilní. Z lékařského hlediska perforovaná sedla nemůžeme doporučit.

Sedlo SQlab 611 active ERGOWAVE se osvědčilo jako:

''jízda je hladká díky SQlab active... a prakticky žádný tlak na perineum''

Sedla SQlab

SQlab nabízí největší výběr modelů sedel v různých šířkách pro všechny oblasti použití.

Sedla

Měření tlaku na sedle
Měření tlaku na sedle

Měření šířky sedla

Firma SQlab byla prvním výrobcem jízdních kol, který vyvinul systém měření šířky sedacích kostí a výpočet optimální šířky sedla.

Měření sedacích kostí