POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Brnění v oblasti genitálu

 

Brnění v oblasti genitálu
Cítíte znecitlivění či brnění v oblasti genitálu během a po jízdě na kole? 
Trvalý tlak na perineální oblast při jízdě na kole často vede k znecitlivění, a někdy dokonce k bolestivosti. Pokud je sedlo příliš tvrdé, příliš měkké či jednoduše nevyhovující, jsou utlačeny nervově-cévní svazky v měkkých tkáních perinea. SQlab sedla se stupňovitým podélným profilem, ve správně zvolené šířce, nabízejí více volnosti. 

 

 

Příčiny znecitlivění 
Příliš úzké sedlo Nevhodný tvar sedla Příliš měkké sedlo

 

Znecitlivění se často objevuje jako příznak komprese nervů a snížení proudu krve v cévách perineální oblasti. Tyto nervy i cévy jsou zodpovědné za erekci, jsou nezbytné pro sexuální funkce u mužů i u žen. 

Pokud je útlakem snížený průtok krve do tkání, nebo dokonce je průtok na nějaký čas zcela přerušen, může dojít ke snížení sexuální výkonnosti a libida. Tento proces je reverzibilní, tedy lze jej zvrátit delším odpočinkem mimo sedlo vašeho kola. Dlouhodobý útlak nervů také může způsobovat poruchy močení, útlak cév zase zvyšuje riziko hemoroidů.


Pozor! Problém se sexuální výkonností ale může přejít do chronicity! Pocit znecitlivění či brnění je významné upozornění, že je něco v nepořádku! Poslouchejte svoje tělo, minimalizujte riziko poškození tkání. Naopak využijte pozitivní vliv posilování kardiovaskulárního systému při cyklistice, nejen pro vaše libido. 

 

Příliš úzké sedlo
Příliš úzké sedlo zvyšuje tlak na perineální oblast.  SQlab řešení- možnost změření rozpětí sedacích kostí pro výběr správné šířky sedla. 

 

Větší výkonnost- méně bolestí

Sedlo má padnout jako pár oblíbených bot! Pokud je sedlo příliš úzké, tlačí právě v oblastech, kde je to nejvíce nežádoucí. V roce 2002 firma SQlab, jako první výrobce sedel, představila systém měření rozpětí sedacích kostí pro výpočet a výběr optimální a individuální šířky sedla. Výsledkem je, že všechny modely sedel SQlab jsou dostupné v nejméně čtyřech rozdílných šířkách.  

Tím je zajištěno, že obě sedací kosti jsou na svém místě. To znamená obě celou svou plochou rovnoměrně na sedle. Je to téměř jediný způsob, jak eliminovat tlak vyvíjený na měkké tkáně.

Přečtěte si více o měření sedacích kostí 

 

Nevhodný tvar sedla
Nevhodný tvar sedla zvyšuje tlak v perineální oblasti.  SQlab řešení- sedla se stupňovitým podélným profilem zaručují správné rozložení tíhy těla a tím snížení tlaku na měkké tkáně perinea a další. 

 

 

 

Více volného prostoru- méně tlaku! 

Dlouhodobě zvýšený tlak na perineum sice vede mnohdy ke zmenšení bolestí, ale zároveň trvají, nebo se mohou zhoršit pocity znecitlivění, či brnění v místech genitálu. Tento varovný signál nesmíme přehlížet! Brnění nás upozorňuje na možné nebezpečí trvalého postižení. 

Trvajícím přetížením nervů v oblasti perinea a v okolních měkkých tkáních bylo porušeno vedení citlivosti. Přestáváme tedy cítit bolest. Znecitlivění či brnění, jako projev neuropatie, zůstává. Při dalším přehnaném dráždění těchto nervů může dojít až k jejich nenávratnému poškození, které bývá provázené poruchami vyprazdňování, či sexuálními poruchami. 

Naopak tlak na sedací kosti je projevem vhodného sedla. Bývá zprvu nepohodlný, sedací kosti mohou také tlačit nebo bolet, dokud si nepřivykneme. Při tomto správném rozložení váhy je maximum tlaku na sedacích kostech a co nejméně tíhy na zranitelných měkkých tkáních.  

Specificky muži potřebují více prostoru, proto SQlab vyvinul sedla, která mužům tento prostor poskytují.  

Přečtěte si více o SQlab sedlech se schodovitým podélným profilem 

Sedlo 612 ERGOWAVE active 2.1 Sedlo 611 ERGOWAVE active 2.1 Sedlo 6OX ERGOWAVE active Sedlo 610 ERGOLUX active 2.0

Sedlo 602 ERGOLUX active 2.0

 

Příliš měkké sedlo
Příliš měkké sedlo vede k zanoření sedacích kostí.   SQlab řešeníSQlab modely sedel jsou dostupné v různých stupních tvrdosti. Tu si volíme podle způsobu užití a podle očekávaného trvání projížděk 

Příliš měkké sedlo začíná být nepohodlné většinou po asi 30- 45 minutách jízdy.  

Sedací kosti se zanoří do sedla tak hluboko, že tkáně v těsné blízkosti kostí, tedy například svaly a svalové úpony, jsou utlačené. Po 30-40 minutách nastupuje tlaková, hluboká bolest. 

Stejně tak zanoření kostí vede k tlaku na perineální oblast, a v případě žen také na stydký oblouk, který je u žen typicky níže položený. Také tady zvýšený tlak utlačuje tkáně, může i zastavovat proud krve v přítomných cévách. Pak je vyšší riziko hemoroidů.  


SQlab řešení 

Měkká sedla jsou vhodná pouze pro krátké projížďky! 


Sedlo 621 M-D active Sedlo 602 M-D active Sedlo 621 ERGOLUX active 2.0 Sedlo 602 ERGOLUX active 2.0