POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Bolesti sedacích kostí

Bolesti sedacích kostí

Bolí vás sedací kosti během jízdy na kole? 

Na začátku každé sezony je bolest sedacích kostí běžnou záležitostí. Zadnice si běžně na vyšší zátěž přivykne po pěti či šesti vyjížďkách.

Rozhodující faktory pro výběr sedla jsou:

  • Individuální šířka sedla. Aby obě sedací kosti ležely kompletně na sedle.  
  • Tvrdost sedla. Pokud je sedlo příliš měkké, sedací kosti se noří do hloubky sedla, a to vyvíjí vyšší a zbytečný tlak na měkké tkáně, jako svaly a svalové úpony v těsné blízkosti kostí.
Bolesti sedacích kostí

Větší plocha - nižší tlak

Známý fyzikální zákon. Aplikovaný na SQlab sedla se schodovitým podélným profilem tvoří výhodu nižšího tlaku na měkké tkáně. Váha těla je totiž rovnoměrně rozložená na obě sedací kosti. 

Co to znamená s ohledem na sedlo jízdního kola? 

Tlak = veličina působící přímo na tkáně. Generuje diskomfort, až bolest. Cílem je tlak snižovat. 

Síla = veličina tvořená tělesnou váhou a gravitací. 

Plocha = styčná plocha mezi sedlem a zadnicí.

Tlak = síla / plocha

Příčiny bolestí sedacích kostí 

Příliš úzké sedlo

Větší výkon, méně bolestí 

Sedlo by mělo padnout jako pár oblíbených bot! Pokud je sedlo příliš úzké, tlačí právě v oblastech, kde je to nejvíce nežádoucí. V roce 2002 firma SQlab, jako první výrobce sedel, představila systém měření rozpětí sedacích kostí pro výpočet a výběr optimální a individuální šířky sedla. Výsledkem je, že všechny modely sedel SQlab jsou dostupné v nejméně čtyřech rozdílných šířkách. 

Tím je zajištěno, že obě sedací kosti jsou na svém místě. To znamená obě celou svou plochou rovnoměrně na sedle. Je to téměř jediný způsob, jak eliminovat tlak vyvíjený na měkké tkáně.

Přečtěte si více o měření sedacích kostí

Nevhodný tvar sedla

Více volného prostoru, méně tlaku! 

Nevhodný tvar sedla může, zvlášť v pozici nakloněné dopředu, vyvíjet nepříznivý tlak na tkáně. SQlab sedla se sníženou přední částí tento tlak zmírňují.

Trvající vysoký tlak v oblasti měkkých tkání perinea mnohdy vede ke zmenšení bolestí, ale také se rozvíjí pocity znecitlivění, či brnění. Tento varovný signál nesmí být opomíjen, věnujme mu náležitou pozornost! To, že přestáváme cítil bolesti, ale brnění či snížená citlivost trvá, nás důrazně varuje před nebezpečím pro naše tělo.

(Snížení bolestí v tomto případě znamená pouze to, že nervy v měkkých tkáních byly vyvíjeným tlakem drážděny příliš a to vedlo k zatím dočasné poruše jejich vedení. Další nepřiměřená stimulace může způsobit závažné poškození nervů, které může vést například k poruše vyprazdňování moči či sexuálním poruchám.)

Tlak na sedací kosti, tedy tlak který je známkou vhodného sedla a správného uložení zadnice v sedle, bývá zpočátku nepohodlný. Dokud si nezvyknete.

Pro muže, kteří typicky potřebují více prostoru, SQlab vyvinul sedla, která tento prostor poskytují.

Přečtěte si více o SQlab sedlech se schodovitým podélným profilem

Příliš měkké sedlo

Příliš měkké sedlo vede k zanoření sedacích kostí.

SQlab řešení- SQlab modely sedel jsou dostupné v různých stupních tvrdosti. Tu si volíme podle způsobu užití a podle očekávaného trvání projížděk

Příliš měkké sedlo začíná být nepohodlné většinou po asi 30 - 45 minutách jízdy. 

Sedací kosti se zanoří do sedla tak hluboko, že tkáně v těsné blízkosti kostí, tedy například svaly a svalové úpony, jsou utlačené. Po 30 - 40 minutách nastupuje tlaková, hluboká bolest.

Stejně tak zanoření kostí vede k tlaku na perineální oblast, a v případě žen také na stydký oblouk, který je u žen typicky níže položený. Také tady zvýšený tlak utlačuje tkáně, může i zastavovat proud krve v přítomných cévách. Pak je vyšší riziko hemoroidů.

SQlab řešení 

Měkká sedla jsou vhodná pouze pro krátké projížďky!

Přivyknutí sedacích kostí

Nové neznámé sedlo vždy způsobí podráždění okostice, svalů a úponů šlach.

SQlab řešení - pravidelné vyjížďky v sedle, které bylo vybráno individuálně pro jezdce, ve správné šířce a správný model podle způsobu využit

Sedací kosti mají úžasnou schopnost zvyknout si na vysoký tlak, kterému jsou vystaveny. Na začátku každé sezony, nebo při změně sedla, se nevyhneme diskomfortu i bolesti. K seznámení se a uvyknutí je potřeba 5-6 vyjížděk v novém sedle. 

Zprvu je mezi vyjížďkami nutná alespoň dvoudenní přestávka pro regeneraci tkání. 

SQlab sedla jsou v nabídce s různými materiály, v různé tvrdosti. Vyvinuli jsme systém hodnocení s názvem SQlab tvrdost, pomocí kterého lze přehledně zjistit tvrdost sedla. Ta je dána kombinací jednak povrchového materiálu a také materiálu uvnitř sedla.

Smykové síly

Sedací kosti bývají namožené a bolavé, obzvlášť při prvních jarních vyjížďkách, jako první.

Bolest vzniká v periostu, neboli okostici, což je tenká vazivová membrána pokrývající kost. Více než samotný tlak, naší okostici vadí smykové síly vznikající neustálými posuny a pohyby po sedle. Ty jsou během šlapání samozřejmostí, těmto pohybům se nevyhneme.

Odlehčení okostici nabízejí SQlab sedla active technology, tedy sedla, která byla vyvinuta k tomu, aby dokázala kopírovat přirozený lehký pohyb pánve do stran během našeho pohybu. Velkou pomoc před nadměrným třením přináší také krém na sedací kosti. A nakonec musíme poukázat na velmi dobrou službu, kterou vám v boji za pohodlnou jízdu poskytnou SQlab vložky v cyklistických kalhotách. Kalhoty jsou dostupné s vložkami různé tloušťky. Více o SQlab vložkách: