POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Pánev

Pánev

Pánev

Při běžném sedu sedací kosti nesou váhu celého lidského těla, mají schopnost odolávat vysokému tlaku. Stejná situace nastává v sedle jízdního kola. Rozložení váhy se mění s pozicí během jízdy na kole. Při pohodlné vzpřímené jízdě je hlavní váha na sedacích kostech, zatímco při závodní jízdě je těžiště posunuté dopředu a váha je více na pubických kostech.

Rozvětvená síň nervů (a cév) vychází z křížové oblasti, inervuje okolí anu, perineální oblast a dále pokračuje v místech genitálu až ke stydké kosti.

Cévy i nervy jsou schopné odolávat jen malému zatížení, proto je redukce tlaku v těchto citlivých místech prioritou. Správnému rozložení váhy těla a tudíž redukci tlaku v perineální a pubické oblasti, oblast genitálu nevyjímaje, slouží SQlab sedla se schodovitým podélným profilem, tedy sedla se sníženou přední částí.

Jízdní pozice

Sedací kosti jsou uzpůsobené k tomu, aby nesly váhu celého těla při sezení. A k tomu mají být využívány i během jízdy na kole. (váha nemá být nesena měkkými tkáněmi perinea, ale sedacími kostmi)

V závislosti na pozici během jízdy se mění rozložení váhy těla na sedlo. V dynamické „závodnické“ pozici se nejvíce zatěžovaný bod posouvá dopředu k stydkému oblouku a stydkým kostem. Naopak v pohodlné vzpřímené pozici je hlavní váha vzadu, na sedacích kostech a nesprávně také na perineu.

Typicky ženská pánev mívá nižší pubický (=stydký)  oblouk, což často vede ke zbytečnému otlačení oblouku o přední část sedla v dynamické pozici, kdy je celé tělo nakloněno více dopředu.   Obzvlášť v dynamické pozici je důležité, aby nosnou plochou byla nejen centrální část, čili perineum, ale také pubické (stydké) kosti.

Obě sedací kosti a stydké kosti se vepředu setkávají v pubickém spojení, tvoří tvar podobný písmenu „V“. Proto čím dynamičtější pozici ke své jízdě vyžadujeme (tedy čím víc jsme při jízdě nakloněni dopředu), tím užší sedlo je vhodné.

V roce 2002 jsme vyvinuli jednoduchou rovnici, pomocí které lze v závislosti na jízdní pozici a rozpětí sedacích kostí zjistit nejvhodnější šířku sedla pro daného jezdce. Tato metoda se od té doby začala užívat globálně, každý výrobce sedel ji užívá v mírně modifikované formě.

Pánev

Flexibilita páteře má mnohem menší vliv na pozici pánve, než je často vnímáno. Páteř a pánev mají zůstat ve své přirozené poloze, ne být tlačeny do nějaké určité, předurčené polohy.

Při použití sedel SQlab, která mají účelně sníženou přední část sedla, není potřeba naklánění pánve dozadu pro uvolnění tlaku na měkké tkáně a přítomné nervy. Energii, kterou byste spotřebovali k držení pánve v této poloze nyní můžete využívat ke šlapání. Navíc nám správné sedlo pomáhá snížit zatížení meziobratlových plotének.

Čím vzpřímenější pozice při jízdě na kole je, tím širší sedlo bychom měli zvolit!