POTŘEBUJETE PORADIT? VOLEJTE 725651021

Bolesti stydkých kostí

Bolesti stydkých kostí
Jak můžete snížit tlak na pubický (stydký) oblouk během jízdy na kole?  

Bolesti stydkých kostí v souvislosti s cyklistikou nastávají častěji u žen proto, že typicky ženská pánev má stydký oblouk uložený níž, než mužská. Nepříjemné dráždění vzniká především díky příliš těsnému kontaktu kostí s přední částí sedla. Pro eliminaci tlaku na stydké kosti je podstatné si vybrat sedlo se sníženou přední částí, kde vzniká více prostoru pro přirozeně přítomný stydký oblouk. Současně sedlo má být dostatečně rovné pro zvětšení plochy, která je v kontaktu ostatními částmi zadnice, na maximum. 

 

 

Ženská a mužská pánev jsou od sebe v mnoha znacích odlišné. To proto, že ženská pánev byla evolučně přizpůsobena schopnosti rodit děti. Nás ovšem v práci, více než rození dětí, zajímá kontakt pánve se sedlem jízdního kola. 

Časté nižší postavení stydkého oblouku u žen vede k nepříjemnému vyššímu tlaku oblouku na přední část sedla.  

 

 

Příčiny bolestí kostí stydkého oblouku 
Příliš úzké sedlo Nevhodný tvar sedla Příliš úzká přední část sedla

 

 

 

Příliš úzké sedlo

 

Příliš úzké sedlo vede k diskomfortu na vnitřní straně sedacích kostí a zvyšuje tlak na perineální oblast. 

SQlab řešení- měření sedacích kostí pro určení správné šířky sedla. 

 

Sedlo má padnout jako oblíbený pár bot! Pokud je sedlo příliš úzké, tlačí právě v oblastech, kde je to nejvíce nežádoucí.  

V roce 2002 firma SQlab, jako první výrobce sedel, představila systém měření rozpětí sedacích kostí pro výpočet a výběr optimální a individuální šířky sedla. Výsledkem je, že všechny modely sedel SQlab jsou dostupné v nejméně čtyřech rozdílných šířkách.   

Tím je zajištěno, že obě sedací kosti jsou na svém místě. To znamená obě celou svou plochou rovnoměrně na sedle. Je to téměř jediný způsob, jak eliminovat tlak vyvíjený na měkké tkáně. 

 

Přečtěte si více o měření sedacích kostí 


SQlab nabízí největší výběr modelů sedel v několika různých šířkách, pro všechny styly využití.  

 

 

 

Nevhodný tvar sedla
Nevhodný tvar sedla způsobuje zvýšený tlak v oblasti perinea - stydkých kostí.  

SQlab řešení - Sedla se schodovitým podélným profilem (se sníženou přední částí sedla) zajišťují správnou distribuci tlaku podle medicínských doporučení. 

 

Nevhodný tvar sedla může, zvlášť v pozici nakloněné dopředu, vyvíjet nepříznivý tlak na tkáně. SQlab sedla se sníženou přední částí tento tlak zmírňují.  

Trvající vysoký tlak v oblasti měkkých tkání perinea mnohdy vede ke zmenšení bolestí, ale také se rozvíjí pocity znecitlivění, či brnění. Tento varovný signál nesmí být opomíjen, věnujme mu náležitou pozornost! To, že přestáváme cítil bolesti, ale brnění či snížená citlivost trvá, nás důrazně varuje před nebezpečím pro naše tělo.  

(Snížení bolestí v tomto případě znamená pouze to, že nervy v měkkých tkáních byly vyvíjeným tlakem drážděny příliš a to vedlo k zatím dočasné poruše jejich vedení. Další nepřiměřená stimulace může způsobit závažné poškození nervů, které může vést například k poruše vyprazdňování moči či sexuálním poruchám.)  

Tlak na sedací kosti, tedy tlak který je známkou vhodného sedla a správného uložení zadnice v sedle, bývá zpočátku nepohodlný. Dokud si nezvyknete.  

 

Přečtěte si více o SQlab sedlech se schodovitým podélným profilem   

 

Sedlo 612 ERGOWAVE active 2.1 Sedlo 611 ERGOWAVE active 2.1 Sedlo 6OX ERGOWAVE active Sedlo 610 ERGOLUX active 2.0

Sedlo 602 ERGOLUX active 2.0

 

 

 

Příliš úzká přední část sedla (sedlový nos)
Příliš úzká přední část sedla může zvyšovat tlak na pubický oblouk.   SQlab řešeníMaxContact® koncept se zvětšenou plochou přední části sedla.

 

Pozice, kdy jezdec sedí svou vahou na přední části sedla, je typická při jízdě do kopce ve strmém terénu. Těžiště přesouváme spontánně dopředu. Placatý tvar sedlového nosu zajišťuje maximální kontaktní plochu, tak je docíleno lepšího rozložení váhy a snížení tlaku.  

Přečtěte si více o MaxContact konceptu 

 

Takto rozložená váha těla sice nevyhnutelně zvýší tlak i na perineální oblast, jde ale o přijatelnou úroveň pro přechodnou dobu.  

 

 

 

Body nejvyššího tlaku, které na zobrazení rozložení tlaku vidíte červeně, mohou tímto způsobem zcela vymizet.  

 

 

 

 

Sedlo 621 M-D active Sedlo 602 M-D active Sedlo 621 ERGOLUX active 2.0 Sedlo 602 ERGOLUX active 2.0